Povijesni dio ispita iz Staroslavenskoga jezika na 2. roku, 7. veljače 2018. položili su:

 1. Bakulić, Stella – 2
 2. Bolić, Nives – 2
 3. Brodar, Lorena – 2
 4. Culjak, Petra – 3
 5. Cvitković, Ivan – 2
 6. Čekalj (?), Josip – 2
 7. Čižmešija, Petra – 3
 8. Dojčinović, Nina – 2
 9. Gelamanović, Josipa – 2
 10. Jajtić, Sebastian – 2
 11. Mihić, Danijel – 2
 12. Miletić, Ivana – 4
 13. Sviben, Robert – 3
 14. Volenc, Leona – 3
 15. Zečević, Ivan – 2
 16. NN (sivi/crni flomaster) – 2

 Potvrde će se davati odmah, dakle u srijedu 7. 2. u 17 sati, (kada se mogu testovi i pogledati) ili sutradan, u četvrtak 8. 2. od 10 sati u kabinetu B-109.

profmž