Kako bi ostvarili pravo na potpis, a tako i na izlazak na ispit, molim da se e-pismom na jave studenti iz 1. seminarske grupe Klara LOZANČIĆ, Sara MAJKIĆ, Patrik VERŠIĆ te iz 2. seminarske grupe Anamaria POLANEC, Barbara SPASOVIĆ, Franka ŠIMOVIĆ i Petra VIZNER.