Kolokvij iz transliteracije ćirilice položila je

Ostriž, Lara.

Morfologiju staroslavenskoga jezika položile su:

Cvrk, Lucija       2

Miletić, Ivana   3

Stahor, Lucija   3