Kolokvij iz ćirilice položili su:

Gazdek, Helena

Majkić, Sara

Masnjak, Aneta

Veršić, Patrik

Vizner, Petra

U posljednjem terminu seminara 25. siječnja bit će još jedna prilika za ispravak.