Studenti prve grupe (8,00-9,30) koji su položili kolokvij iz transliteracije ćirilice:

Begić, Mateo

Blatarić, Saška

Bruči, Karla

Cvrk, Lucija

Čanji, Tea

Horvat, Dorian

Kleflin, Elena

Pleše, Patricia

Pliestić, Martina

Smuđ, Valentina

Stahor, Lucija

Strilić, Roberta

Svetec, Marin

Vincek, Sara

Studenti koju su položili kolokvij na nastavu 18. siječnja 2018. dolaze u 8,30.

Studenti koji nisu položili i oni koji prvi put nisu pristupili kolokviju dolaze u 8,00h kada će imati priliku ponovno pisati kolokvij.

Studenti druge grupe (9,30-11,00) koji su položili kolokvij:

Foškić, Nina

Gelemanović, Josipa

Kekelj, Antonio

Kolić, Monika

Komorčec, Gabrijela

Kralj, Ana

Majcen, Ivana

Miletić, Ivana

Pajdak, Tea

Polanec, Anamaria

Spasović, Barbara

Šimović, Franka

Svi studenti na nastavu 18. siječnja 2018. dolaze u redovnom terminu u 9,30.

Studentice koje nisu pristupile kolokviju prvi put imat će za to priliku tijekom sata.