Kao što je dogovoreno, seminari iz kolegija Staroslavenski jezik održat će se po uobičajenom rasporedu: prva grupa u 8,00, a druga u 9,30.