Postavljena je alternativna literatura. Preporučujem da je svladavate usporedo s temama predavanja.

Lozinka je: konstantin

profmž