Prvi susret sa studentima na kolegiju Staroslavenski jezik održat će se u srijedu, 11. listopada 2017. g. u 12.30 sati u D-VII. Tada ćemo napraviti raspored po seminarskim grupama.