Budući da je Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo u rujnu održala tri roka, od obavezna dva, dekanskog roka neće biti.