Uvodni susret održat će se u četvrtak, 13. listopada 2016. g. u 18.30 sati u A- 223.