Nastava na izbornom kolegiju počinje u srijedu 12. listopada 2022.