Nastava na kolegiju Stara književnosti i novi mediji počet će u utorak 13. listopada i odvijat će se u dvije grupe. U prvoj će grupi biti studenti kojima prezimena počinju slovima od A do Kon, a u drugoj studenti od Kraj do Ž. 

Na prvi susret 13. listopada prva grupa (A-Kon) treba doći u 11 sati, a druga grupa (Kraj-Ž) u 12 sati, u dvoranu D-IV. 

Lahorka Plejić Poje