Nastava počinje u srijedu 27. veljače. Važno je da svi dođu jer se moramo dogovoriti za terensku nastavu.

Lahorka Plejić Poje