Kolegij Književna topografija Dubrovnika uključuje terensku nastavu u Dubrovniku, koja će se ove godine održati od 1. do 5. travnja.

Želi li netko prije prijave kolegija više informacija o putu, može mi se javiti e-mailom ().

Lahorka Plejić Poje