U srijedu 19. rujna konzultacije ću držati od 12,30 do 13,30 sati.

Lahorka Plejić Poje