Studente/ice koji/e žele polagati ispit u ljetnom roku neka mi se jave elektronskom poštom.

Lahorka Plejić Poje