Nastava iz obaveznog kolegija na 1. godini Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku organizira se u dvama modulima: 1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost, svaki se modul sastoji od 1 sata predavanja i 1 sata seminara, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno.

Nastavu iz književnog modula Hrvatska srednjovjekovna književnost drže dr. sc. Tomislav Bogdan i dr. sc. Dolores Grmača:

utorak, 1. grupa: 16.15–17.45; 2. grupa: 17.45–19.15 u A119 (D. Grmača)

srijeda, 1. grupa: 14.00–15.30; 2. grupa: 15.30–17.00 u D4 (T. Bogdan)

Od četiri ponuđene grupe studenti biraju jednu (1P+1S).

Sastanak sa svim studentima na kolegiju bit će u srijedu, 7. ožujka u 14.00 u D4. Na sastanku će se dati upute za rad, obavijestiti o obavezama na kolegiju i načiniti raspored po grupama.