Prvi susret održat će se u utorak u A-119 u 8,30 sati.

Lahorka Plejić Poje