Prošli su:

Ana Acalin (3)

Tadeja Barun (3)

Natalija Bedeković (2)

Dorotea Cakić (2)

Bruno Čar (2)

Josipa Erceg (3)

Maja Ferenčević (4)

Nikolina Hajnić (5)

Martina Herceg-Jakopanec (3)

Augustina Jančec (3)

Iva Knežević (2)

Petra Kober (3)

Ivana Koprivnjak (2)

Doris Kralj (3)

Matea Magdić (3)

Ines Meštrić (3)

Anamarija Mihalić (2)

Lucija Mirt (2)

Tomislava Mrkonja (3)

Nina Nodilo (5)

Nikolina Orić (3)

Natalija Podravec (4)

Ivana Rusmir (2)

Laura Soldat (2)

Dora Svjetličić (3)

Valentina Šajfar (2)

Matea Šalić (3)

Martina Šušković (4)

Matea Valjak (2)

Jelena Vrbančić (2)

Maja Tomiša (3)

Vivian Živanović (2)

Uvid u test i upis ocjena: kod Dolores u srijedu od 17.30; kod Bogdana u vrijeme konzultacija.