Za studente koji su 24. ožujka položili pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 15. i 16. stoljeća i Hrvatska književnost 17. i 18. stoljeća usmeni ispit održat će se u utorak 4. travnja u 17.30 sati.