Kolegij Književna topografija Dubrovnika uključuje i terensku nastavu u Dubrovniku, a studenti participiraju u troškovima. Još uvijek nije gotov troškovnik pa ne znam koliko će participacija iznositi. Pretpostavljam da će biti 200 kuna.

Lahorka Plejić Poje