Anđelinić, Andrea

Arambašić, Ante

Barać, Marta

Baša, Tina

Belak, Barbara

Biondić, Ivana

Bradić, Ivana

Carević, Meri

Damić, Barbara

Francetić, Ana-Marija

Galijašević, Petra

Klobučar, Martina

Knezić, Helena

Krilčić, Juraj

Levak, Iva

Maglić, Ema

Mišković, Mia

Paponja, Božica

Salopek, Ivan

Škaljin, Irma

Šupe, Lucija

Švegovec, Valentina

Toljan, Dorotea

Treska, Borna

Triplat, Karla

Varjačić, Josipa

Vlašić, Ljubica

Vojvodić, Veronika

Vojtek, Nika

Usmeni ispit kod prof. Ivane Brković održat će se u petak 24. veljače u 11 sati, a ostali studenti neka se dogovore sa svojim ispitivačima.