Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 za ZIMSKI semestar akademske godine 2021./2022. 

Natječaj za ljetni semestar bit će objavljen naknadno.

Postupak je prijave predviđen elektroničkim putem. Rok za prijavu: četvrtak 25. ožujka 2021. u 12 sati.

Izvorni tekst Natječaja i posebne upute za studente FFZG-a nalaze se na fakultetskim mrežnim stranicama.