Uredništvo časopisa studenata komparativne književnosti ''K'' traži lektora/icu među studentima kroatistike koji su položili jezične vježbe. Mole se zainteresirani studenti koji bi se prihvatili ovog neplaćenog, ali nadasve zanimljivog i korisnog posla da se jave uredništvu časopisa na adresu