Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020/21.

Postupak je prijave ovaj put, jednako kao i u 1. krugu natječaja, predviđen isključivo elektroničkim putem. Zainteresirani studenti mogu pronaći sažetak Natječaja i upute za prijavu ovdje.

Izvorni tekst Natječaja i posebne upute za studente FFZG-a nalaze se na fakultetskim mrežnim stranicama.