Uvodno će predavanje biti, prema rasporedu, dakle, u petak. 16. listopada 2020. u 13,15 u virtualnoj učionici kolegija na Omegi preko alata BigBlueButton.

Lozinka kolegija: vila