Zbog održavanja Vijeća FF u dvorani VII odgađa se predavanje najavljeno za srijedu 14. listopada od 12.30 do 13.15, i od 13.15 do 14 sati. 

Molim stoga studente ovim putem da se prijave na ovaj kolegij u sustav Omega. Lozinka je "Konstantin". Podjelu na seminarske skupine provest ćemo na ovaj način tokom utorka (13. X), pa je važno da se što prije upišite na kolegij. Predviđeno je da se seminari počnu odvijati uživo od četvrtka 15. X. (uključujući ponedjeljak 19. X.), prema rasporedu koji ćemo u utorak sastaviti. 

Sve početne vijesti vezane za kolegij Staroslavenski teći će preko ove platforme. 

prof. Mateo Žagar,

predstojnik Katedre