Uvodni sat održat ću u utorak 13. listopada u 9.30 sati. Šifra za upis je “sublimnoizazorno”.