1) Studenti se dijele – prema vlastitu odabiru – u dvije grupe: jedna kod prof. dr. Zrinke Jelaska (60 studentica i studenata), a druga kod prof. dr. Krešimira Mićanovića (60 studentica i studenata). Nije moguće odabrati predavanje kod jednoga, a seminar kod drugoga predavača. Prednost pri odabiru grupe imaju dvopredmetni studenti.

2) Nastava kod prof. Jelaska: predavanje srijedom 14.00–15:30 (dvorana VII), seminari srijedom 8:00–9ː30 (prva grupa, A-119), 9:30–11:00 (druga grupa, A-119).

Nastava kod prof. Mićanovića: predavanje četvrtkom 9:30–11:00 (dvorana VII), seminari petkom 08:45-10:15 (dvorana IV), 10:15-11:45 (dvorana IV).

3) Prijava se obavlja elektronički: (prof. Zrinka Jelaska), (prof. Krešimir Mićanović).

4) Uvodna predavanja: prof. Jelaska u srijedu 14. listopada (14 sati, dvorana VII), prof. Mićanović u četvrtak 15. listopada (9:30, dvorana VII).