Nastava će se, prema rasporedu, održavati online, ponedjeljkom 17-19.15 , a počinje 12. listopada. Silab kolegija nalazi se na Omegi (lozinka: hrd2020).

U vezi s dodatnim pitanjima studenti se mogu javiti na .