Sastanak sa studentima prve godine preddiplomskoga studija održat će se u utorak 6. X. 2020. u D-VII u dvije grupe:

u 11:00   A-K

u 12:00   L-Ž