Plan organizacije nastave u zimskome semestru ak. god. 2020/21. na prvoj godini Preddiplomskoga studija dostupan je ovdje, a za više godine, tj. drugu i treću godinu Preddiplomskoga te prvu i drugu godinu Diplomskoga studija ovdje.