S obzirom na koliziju obaveznoga i izbornoga kolegija na drugoj godini, novi su termini sljedeći: 

Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 
pon  17.00-18.30  A225  predavanje 

Stilistički koncepti
pon  14.45-17.00  D4  predavanje i seminar