Tajništvo Odsjeka za kroatistiku ne radi od 23. do 30. lipnja 2020. 

za vrijeme korištenja godišnjeg odmora tajnice.