Na Omegi je obavijest o predroku iz Antroponimije u matičnim knjigama.