Prijava diplomskog rada (rok 1. svibnja)

  1. Podsjećamo na to da je krajnji rok prijave diplomskog rada 1. svibnja.
  2. U obrascu za prijavu mentorskog rada mentorov potpis može biti elektronički, odnosno uz prijavu se može priložiti i mentorova izjava (e-pismo) da je suglasan s prijavom teme i nacrtkom diplomskog rada.
  3. Obrazac za prijavu diplomskog rada može se poslati gđi Nevenki Vručina, tajnici Odsjeka za kroatistiku: