Molim sve polaznike predavanja iz Uvoda II da se upišu u kolegij na Omegi Uvod u noviju hrvatsku književnost II.-seminar (Molvarec). Šifra je “knjiškicrv”. Ondje ću ostavljati materijale, a petak u 12.30 se vidimo na chatu.