Na Omegi je sažetak prvog predavanja. Sažetak drugog postavit ću sutra (srijeda, 18. 3.) do 10.15. 

Molim polaznike, koji to još nisu, da se upišu u e-kolegij (lozinka: mislim), prate predavanja, konzultiraju materijale kojima ću ih ilustrirati i ispunjavaju seminarske obveze.