Danas su položili: MESSI,"Lisac", N2212, KOSA, SIVILO, SMOKVA27, GLAZBA, oblak123.

Uvid u test bit će sutra u 13.00 u A119.