Prvi susret sa studentima na kolegiju Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo bit će u ponedjeljak 7. 10. prema rasporedu. Zbog praznika (8. 10) prvi susret sa studentima na kolegiju Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana bit će 15. 10. prema rasporedu.