Obavještavaju se studentice i studenti Filozofskog fakulteta da uz izborne kolegije Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. (146663), Uvod u teorije kulture (186252) i Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma (186248), evidentirane u sustavu, Odsjek za kroatistiku nudi i izborne kolegije Hrvatska dječja književnost (160762), Institucije starije hrvatske književnosti (170280) i Lirika novije hrvatske književnosti (77915). Navedena tri kolegija izbornosti C2 nisu evidentirana u sustavu. Upisuju se na način da predmetni nastavnik potpiše molbu za upis kolegija i da se molba dostavi Ivi Nazalević Čučević, ISVU-koordinatorici za preddiplomski studij kroatistike ().