Zabunom je u ISVU sustavu rok iz kolegija Čitanje književnog teksta bio otvoren 28. kolovoza.

Sada je ispravljeno i svi studenti koji su prijavili taj rok prebačeni su na 29. kolovoza.