Treći ispitni rok iz kolegija Uvod u noviju hrvatsku književnost II i Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne održat će se 4. 7. u 10. sati u dvorani A 119.