Konsultacije do početka sljedeće ak. godine držim prema dogovoru na !