Konzultacije koje su se trebale održati danas, održat ću sutra u 11 sati.