Studenti i studentice koji/koje žele upisati ili su upisali/upisale izborni kolegij Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju trebaju se prijaviti i na e-adresu   i/ili  i navesti: Ime i Prezime, godinu studija, vrstu/smjer studija. Nastava će se odvijati srijrdom od 18 i 30 do 20 i 45 u dvorani A-119, a uključivat će i tzv. projektnu i terensku nasavu, tj. nekoliko odlazaka u kazalište, na HRT i u druge institucije u vrijeme predviđeno za nastavu ili u drugo vrijeme, ovisno o dogovoru. 

                                                                                                      S poštovanjem, 

                                                                                                      Mira Muhoberac