Prvi susret sa studentima i studenticama diplomskoga studija kroatistike i drugih studijskih grupa koji/koje su se prijavili/prijavile i koji/koje se žele prijaviti na kolegij Krasnoslov i gluma održat ću u srijedu, 3. listopada 2018. u 18 sati i 30 minuta u dvorani A-119. Nastava će se tijekom zimskoga semestra odvijati srijedom u A-119 od 18 i 30 do 20 sati i 45 minuta. 

S poštovanjem, 

Mira Muhoberac