1. Kolegij je neobičan: na početku će biti intenzivna teorijska nastava,

tj. blok predavanja (najvjerojatnije jednu cijelu subotu - 8 sati), a ispit

se sastoji od vašega projektnog rada koji ćete provoditi u timovima, na

terenu, najvjerojatnije u nekoj udruzi. Vodit ćete detaljan dnevnik rada

jasno zadane strukture, koji će vam profesorice Jelena Cvitanušić Tvico i Ranka Đurđević redovito pregledavati tijekom provedbe projekta. Na kraju ćete održati prezentaciju o provedbi projekta (od njegove pripreme do izvedbe) koja će se izložiti na kraju semestra, opet vjerojatno jedne subote. U međuvremenu će (seminarska) nastava biti konzultativna jer ćete raditi na projektu i o tome aktivno raspravljati međusobno u timovima i s profesoricama koje će vas voditi.

Glavni je vaš zadatak vrlo vjerojatno rad s azilantima, tj. nastava koja

može biti na mnoge načine izazovna i nepredvidljiva. K tomu je sve

vremenski zahtjevno jer se velik dio posla izvodi na mjestima koje mogu

biti fizički udaljene (škole, prostori udruga, prihvatni centri...).

Važno je da sve ovo znate unaprijed kako ne biste tek naknadno shvatili da

je kolegij i vremenski, a moguće i osjećajno zahtjevan. Naime, zbog

osjetljivih (skupina) polaznika koji će biti uključeni ne bi bilo ljudski

naknadno ih odbaciti jer ste vi odustali.

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska