Rezultati ispita i upis ocjena: srijeda, 11. srpnja u 9.30h.