Podsjećaju se studenti da je krajnji rok za predaju nacrtaka diplomskih radova 2. svibnja 2018. Povjerenstvo će nacrtke pregledati do 16. svibnja, a studenti popravljene verzije trebaju predati do 30. svibnja.